Schwamborn Logo

Dobre podłoże ma decydujące znaczenie

Wzorzec trwałości, wydajności i ostatecznie zrównoważonego użytkowania

Frezowanie, groszkowanie i szlifowanie to popularne metody przygotowania podłoża. Celem przygotowania podłoża jest zapewnienie jak najwyższej przyczepności powierzchni.

Rysy, puste przestrzenie, odpryski na podłodze, pękająca i odłamująca się podłoga, zwiększona podatność na działanie czynników atmosferycznych takich, jak różnice temperatur lub tworzenie się pęcherzy wskazują na błędy w przygotowa-niu powierzchni podłogi. Jeżeli występują one w podłogach hal fabrycznych, magazynów i zakładów produkcyjnych mogą prowadzić do zagrożeń przy produkcji.

Przyczepność jako wyznacznik

Pomijając fakt raczej rzadkiego dobrania niewłaściwej konstrukcji podłogi, jakości betonu lub powłoki, bądź zmia-ny obciążeń, główną przyczyną wad jest z reguły niefach-owe lub niedostatecznie zoptymalizowane przygotowanie podłoża.

Szczególnie w przemyśle jakość przygotowania podłoża jest wyznacznikiem trwałości, ekonomiczności, a wre-szcie długoletniej użyteczności posadzek przemysłowych. Celem przygotowania podłóg jest systematyczne i jed-nolite zwiększenie powierzchni podłoża, aby w ten spo-sób polepszyć wytrzymałość na rozciąganie powierzchni układanej na niej wykładziny lub powłoki.

Frezowanie, groszkowanie lub szlifowanie należą do popular-nych metod przygotowania powierzchni, przede wszystkim w połączeniu z wydajnym odsysaniem pyłu. W osiągnięciu jak najlepszych wyników pomocne może się okazać połączenie kilku metod, których dobór zależy od właściwości powierz-chni i jej późniejszego przeznaczenia.

Przygotowania podłoża w praktyce

Szlifowanie w połączeniu z profesjonalnym odkurzaniem powala osiągnąć doskonałą przyczepność podło

Frezowanie w celu przygotowania podłoże

Głębokie usuwanie i wyrównywanie dużych nierównośc

Podczas frezowania obracające się frezy lamelowe usuwają powierzchnię podłogi. Podczas, gdy frezarka do dłutowania jest przeznaczona do usuwania większych nierówności, frezowania podłoża na większą głębokość (1 cm i głębiej) i do sto-sowania w przypadku uszkodzonych podłoży, frezarka lame-lownica pozwala na wykonanie precyzyjniejszego frezowania, ale nie osiąga głębokości frezowania frezarki do dłutowania. Do zalet frezowania należy duża głębokość obróbki oraz możliwość wyrównania również sporych a niepożądanych różnic wysokości. Jego wadą może być uszkodzenie podłoża na niewi-docznych obszarach.

Przygotowania podłoża w praktyce

Groszkowanie

Najbardziej dynamiczna forma przygotowania powierzchn

Stożkowate ostrza groszkowników nadają fakturę powierz-chni jednak bez stosowania udaru na podłożu i bez trwałego uszkadzania struktury. Przez groszkowanie powierzchni uzy-skujemy szorstkość porównywalną z powierzchnią po pias-kowaniu. W tej technice stosowane są rolki do groszkowa-nia - można je określić mianem bardziej dynamicznej formy przygotowania podłoża.

Zaletą tej techniki są stosunkowo duże, łatwe do odkurzenia pozostałości z obróbki, które nie zamykają porów. W przeciwieństwie do obróbki strumie-niowo-ciernej, nie powstają „tory” jak po śrutowaniu, a tym samym nie jest konieczna dodatkowa obróbka. W przypad-ku dużych powierzchni, w zależności od właściwości, koszty narzędzi mogą być wyższe.

Szlifowanie w celu przygotowania podłoża

Najlepsza siła klejenia w połączeniu z profesjonalnym odsysaniem

Szlifowanie oznacza pionowe ruchy wykonywane na powierzchni przy użyciu narzędzi diamentowych. Cząsteczki diamen-
towe umieszczone przede wszystkim w metalu nacinają powierzchnię w bezpieczny sposób usuwając materiał. Szlifowanie stanowi ekonomiczną alternatywę w przypadku renowacji podłóg. Szlifowanie jest metodą bezpieczną dla podłóg, pozwalającą na uzyskanie jednorodnych rezultatów, po której w większości nie jest konieczna późniejsza obróbka powierzchniowa (np. szpachlowanie). Użytkownik musi jednak dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem, aby móc dobrać odpowiednie narzędzie.

W szczególności w przypadku dużych powierzchni zalecamy szlifowanie w połączeniu z profesjonalnym odkurzaniem, gdyżtesty wewnętrzne wykazały, że w ten sposób osiąga się najlepsze wartości przyczepności. W kombinacji z wydajnymi odkurzaczami przemysłowymi można znacznie zredukować zapylenie spowodowane wykonywaniem prac. Nie zmniejsza to jednak obciążenia dla zdrowia, lecz pozwala na osiągnięcie rezultatu, który jest związany ze znacznie mniejszą ilością późniejszych prac związanych z usuwaniem pyłu. Szlifierki dzięki dużej szerokości obróbki oraz w dużym stopniu dzięki możliwościom obróbki zdalnej pozwalają na ergonomiczną pracę i obrabianie dużych powierzchni podłoża w ciągu godziny.

Do renowacji posadzek ekonomiczną alternatywą jest szlifowanie
Najlepsza siła klejenia w połączeniu z profesjonalnym odsysaniem

Przegląd procesów i maszyn według wielkości obszaru

Przygotowanie podłoża za pomocą maszyn budowlanych Schwamborn

Metody i możliwości przygotowania podłoża