Schwamborn Logo

Najnowocześniejsze maszyny hi-tech i odpowiednie narzędzia ...

... zapewnić nową kreatywną różnorodność

Architekci i projektanci budynków coraz bardziej cenią so-bie możliwości projektowe stwarzane przez nowoczesne materiały do wykonywania podłóg, pozwalające nadać budynkom całkowicie indywidualny charakter. Wszyst-ko, co jest tu potrzebne, to kreatywność projektantów oraz przemyślane rozwiązania systemowe, które pozwolą wdrożyć projekt. Polerowane podłogi betonowe, jastrychy przemysłowe imitujące lastryko (terazzo), posadzki magnez-jowe, asfalt lany lub kolorowe posadzki cementowe są to nowoczesne podłogi odzwierciedlające aktualne trendy w architekturze. Dzięki nim budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe, sale wystawowe, centra handlowe, obiek-ty przemysłowe, obiekty handlu detalicznego, restauracje czy pomieszczenia prywatne stają się atrakcyjnymi obiekta-mi architektonicznymi.

Aranżacja z systemem
Oferujemy spójny i jednorodny system wykonania, obróbki, uszlachetniania i czyszczenia - od odpowiednich maszyn i dopasowanego do nich osprzętu, po środki do impregnacji i czyszczenia:

Wygładzanie

W zależności od składu materiału oraz zasad obróbki ozdobnych posadzek zagęszcza się je i wygładza przy pomocy gładziarek STR ze specjalnymi talerzami do wygładzania oraz maszyn do zacierania z łopatkami z metalu lub tworzywa.

Szlifowanie

w pracy na mokro i na sucho

Szlifowanie wykonuje się z reguły przy użyciu szlifierek DSM metodą na mokro i na sucho, przy użyciu specjalnych narzędzi diamentowych. Zastosowana technika diamentowa oraz stopień zeszlifowania mają dodatkowy wpływ na wygląd posad-zek ozdobnych. Lekkie oszlifowanie pozwala na uzyskanie deli-katnej struktury sól i pieprz, gdyż przez to niewielka ziarnistość staje się widoczna. Intensywne szlifowanie podkreśla strukturę ziarna i umożliwia uzyskanie struktury lastryka (terazzo).

Polerowanie

... Poleruj, aż będziesz mógł się w nim przejrzeć

Blask podłogi zależy od szlifowania diamentowego i powłoki wykańczającej. Nasze szybkoobrotowe maszyny do polerowania z serii EU gwarantują osiągnięcie pierwszorzędnych rezultatów.

Uszlachetnianie ...

... za pomocą specjalnego procesu utwardzania chemicznego

Do uszlachetniania ozdobnych podłóg wiązanych cementem sto-sowana jest specjalna metoda utwardzania chemicznego – spra-wia ona, że powierzchnia podłogi jest twardsza i odporniejsza na ścieranie.

Nasze odpowiednie produkty chemiczne

Impregnacja

... Najlepsza wodoodporność dzięki naszemu nowemu systemowi ochrony przed plamami WISA

W celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zachowania wartości ozdobnych podłóg oraz ułatwienia czyszczenia w zależności od podłoża nakłada się na nie warstwę ochronnego impregnatu.

Opracowaliśmy nowe rozwiązanie chemiczne z systemem ochrony przed plamami WISA systemem ochrony przed plamami WISA

Przegląd procesów i maszyn według wielkości obszaru

Zaprojektuj produkcję posadzek z firmą Schwamborn

Wykonanie powierzchni – Posadzki dekoracyjne o najwyższej kreatywności