Schwamborn Logo

Szlifowanie i polerowanie posadzek przemysłowych

Podczas kładzenia posadzek przemysłowych coraz częściej stawia się na profesjonalne szlifowanie obejmujące etapy szlifowania, polerowania i impregnacji. Posadzki tego typu charakteryzuje wysoka jakość i idealnie dostosowanie do wymogów stawianych powierzchniom stref produkcji, halom magazynowym lub pomieszczeniom wystawowym.

Są tańsze w porównaniu z powłokami przemysłowymi z żywic epoksydowych lub poliuretanowych i stanowią ich bardziej przyjazną dla środowiska i bardziej ekonomiczną alternatywę. Ze względu na łatwe czyszczenie i konserwację, estetyczny wygląd i trwałość, są stosowane w strefach kontaktu z żywnością oraz non-food, w handlu i w przemyśle.

Dzięki zastosowaniu silikatów, takich jak Schwamborn Betonhart lub silikatu litowego Schwamborn SBP-30 struktura posadzki utwardzana jest pomiędzy poszczególnymi fazami szlifowania. W ten sposób posadzka przemysłowa staje się bardziej odporna na ścieranie i uzyskuje gęstszą strukturę.

Ze względu na różne rodzaje posadzek przemysłowych oraz warunki środowiska trudno przewidzieć ile etapów szlifowania potrzebnych będzie do uzyskania określonych rezultatów. W pozyskaniu danych dotyczących wyniku i kosztów pomóc może tylko powierzchnia testowa.

Cechy wysokiej jakości posadzek przemysłowych to:
• duża trwałość i odporność na ścieranie
• właściwości antypoślizgowe i redukcja hałasu
• wypieranie cieczy i olejów dzięki ochronnej impregnacji
• estetyczny wygląd i znakomita higiena oraz łatwość zabiegów konserwujących

ETAPY WYKONANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

ETAP 1

Dzięki niemu struktura posadzki staje się widoczna. W zależności od sytuacji pożądana jest struktura typu sól i pieprz lub intensywne uwidocznienie struktury kruszywa. Z reguły zaczyna się od łączonego metalem ziarna diamentowego ETX 40, w niektórych przypadkach już od ziarna 20. Średnio z betonowej powierzchni ściera się 2-3 mm, to znaczy ok. 0,5 mm w pojedynczym etapie szlifowania.

ETAP 2

Po pierwszym szlifie z reguły następuje etap szlifowania z uziarnieniem 80/100 celem usunięcia większych śladów pozostawionych przez pierwszy szlif. Alternatywnie, w zależności od szorstkości powierzchni i śladów zarysowania, przeprowadzany jest etap szlifowania za pomocą narzędzi hybrydowych Schwamborn Superflex celem usunięcia większych śladów szlifowania.

ETAP 3

W zależności od stanu powierzchni i porowatości, przed polerowaniem następuje proces wzmacniania i utwardzenia struktury betonu wykonywany za pomocą silikatów, takich jak Schwamborn Betonhart.

ETAP 4

W przypadku zbyt dużej struktury porów należy przeprowadzić szpachlowanie celem późniejszego uzyskania perfekcyjnej powierzchni. Do tego celu szczególnie nadaje się jednotarczowa maszyna Schwamborn STR 581 z regulacją prędkości obrotowej i talerzem szpachlującym.

ETAP 5

Po utwardzeniu można, w zależności od struktury powierzchni i wymagań, wykonać jeszcze jeden lub dwa kolejne szlifowania za pomocą padów diamentowych ze sztucznym spoiwem o ziarnach 200 lub 400 celem wypolerowania podłogi.

ETAP 6 - IMPREGNACJA I KONSERWACJA

Aby zapewnić posadzce długotrwałą ochronę i zachować jej wartość przeprowadza się impregnację za pomocą Schwamborn Silan SBR 400 oraz maszyny jednotarczowej STR 581 z regulacją prędkości obrotowej i czerwonym padem.

Po wysuszeniu warstwę impregnacji można dodatkowo jeszcze wypolerować na wysoki połysk stosując polerkę wysokoobrotową Schwamborn z serii EU.

Do codziennego czyszczenia pielęgnacyjnego szczególnie nadaje się łagodny, alkaliczny środek do czyszczenia i konserwacji, który nie powoduje powstawania powłok i pozwala zachować naturalną strukturę kolorystyczną powłoki.

STARE I ZANIECZYSZCZONE POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Wiele posadzek przemysłowych w halach magazynowych lub produkcyjnych jest przez wiele lat intensywnie eksploatowanych przez maszyny, wózki widłowe, itp. W związku z tym powierzchnie te są często silnie zanieczyszczone, mają bardzo duże otwarte pory wypełnione pyłem, co sprawia, że ich czyszczenie jest bardzo pracochłonne.

Wygląd takich posadzek można często poprawić niewielkim nakładem pracy wykonując szlif czyszczący z 1-2 etapami szlifowania oraz dodatkowym uszlachetnieniem powierzchni za pomocą Schwamborn Betonhart. Gdy na koniec za pomocą środka SBR 400 wykonana zostanie jeszcze impregnacja ochronna, posadzka będzie odporna na wodę i olej, łatwiejsza w konserwacji i mniej podatna na ścieranie.

Firma Schwamborn dzięki 80-letniemu doświadczeniu w wykonywaniu posadzek oferuje kompleksowe rozwiązania w tej dziedzinie. Doświadczeni specjaliści przeprowadzają u klienta inspekcję i udzielają porad, dzięki czemu uzyskuje się optymalne wyniki szlifowania i wykonania posadzki.

Szlifowanie, polerowanie i impregnacja za pomocą profesjonalnej techniki szlifowania