Schwamborn Logo

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie te dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie www

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie www?
Przetwarzaniem danych na tej stronie www zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe znajda Państwo w wizytówce tej strony.

W jaki sposób wchodzimy w posiadanie Państwa danych?

Państwa dane uzyskujemy między innymi w ten sposób, że Państwo nam je sami udostępniają. Chodzi tu o dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane rejestrowane są przez systemy IT w momencie odwiedzin na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. wyszukiwarka internetowa, system operacyjny albo godzina otwarcia strony). Rejestrowanie tych danych odbywa się automatycznie, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę www.
Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych rejestrowana jest w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pozostałe dane mogą posłużyć do analizy zachowań użytkownika na stronie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Za każdym momencie przysługuje Państwu prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu gromadzenia przez nas Państwa danych. Ponadto mają Państwo prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Odnośnie tej kwestii lub innych spraw mogą się Państwo zwrócić do nas wysyłając wiadomość na podany w wizytówce adres. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w odpowiednim organie nadzorującym.

Internetowe narzędzia do analiz i narzędzia innych oferentów

W czasie odwiedzin naszej strony Państwa zachowanie podczas surfowania może być analizowane w celach statystycznych. Chodzi tutaj przede wszystkim o pliki cookie i tak zwane programy do analiz. Analiza Państwa zachowania na stronie odbywa się z reguły w sposób anonimowy; zachowanie na stronie nie pozwala nam na namierzenie Państwa. Mogą Państwo nie zgodzić się na tę analizę lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych.
Mogą Państwo nie wyrazić zgody na analizę swoich danych. Informację dotyczącą możliwości niewyrażenia zgody znajdą Państwo w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są w sposób poufny i zgodny z przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z tym Oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania przez Państwa z tej strony www gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to takie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono także, w jaki sposób i w jakim celu się to dzieje.
Chcemy również Państwa poinformować, że przenoszenie danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać pewne luki w zakresie bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem do nich osób trzecich jest w zasadzie niemożliwa.

Informacja na temat jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie www jest:
Schwabborn Gerätebau GmbH
Robert-Bosch-Strasse 8
Skr. pocztowa 1109
D-73117 Wangen / Göppingen
Niemcy
Telefon: +49 (0) 7161 2005-0
E-mail: info@schwamborn.com

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itd.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów związanych z przetwarzaniem danych możliwych jest do przeprowadzenia tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas informację mailem (bez określonej formy). Przetwarzanie danych dokonane przed wycofaniem zgody nie narusza prawa.

Prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo do udostępnienia sobie lub osobom trzecim danych w powszechnie stosowanym, czytelnym maszynowo formacie, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody w celach związanych z realizacją umowy. Jeżeli będą Państwo żądać bezpośredniego przeniesienia danych na inną osobę odpowiedzialną, stanie się to tylko wtedy, o ile będzie to technicznie możliwe do wykonania.

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przenoszenia informacji poufnych takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako administratora strony, strona ta wykorzystuje kodowanie SSL lub TLS. Połączenie zakodowane rozpoznają Państwo po tym, że w pasku adresu wyszukiwarki “http://” zmieni się na “https://” i po symbolu kłódki w pasku wyszukiwarki.
Gdy aktywne jest kodowanie SSL lub TLS, dane przekazane nam przez Państwa nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, kasowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych za każdym razem mają Państwo prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji na temat pochodzenia, odbiorcy i celu gromadzenia przez nas Państwa danych. Ponadto mają Państwo prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Odnośnie tego lub w innych sprawach mogą się Państwo zwrócić do nas, wysyłając wiadomość na podany w wizytówce adres.

Brak zgody na otrzymywanie e-maili reklamowych

Wykorzystywanie danych kontaktowych zawartych w wizytówce w celu wysyłania reklam lub materiałów informacyjnych bez wyraźnego żądania z naszej strony jest niedozwolone. Administratorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w przypadku nieuzasadnionego otrzymania materiałów reklamowych. Dotyczy to również tak zwanych e-maili śmieci (spam).

3 - 4

3. Rzecznik ds. ochrony danych

Ustawowo wyznaczony rzecznik ds. ochrony danych
Rzecznikiem ds. ochrony danych dla naszej firmy jest:

Thomas Danner
Robert-Bosch-Straße 8
73117 Wangen

Telefon: + 49 (0) 7161 2005 34
E-mail: tda@schwamborn.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie www

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo używają tak zwanych plików cookie (ciasteczek). Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na Państwa komputerze oraz nie zawierają wirusów. Ciasteczka służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zostają na Państwa komputerze zapisane w wyszukiwarce.

Większość stosowanych przez nas ciasteczek to tzw. “session cookies”. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu odwiedzin na naszej stronie. Pozostałe ciasteczka zostają zapisane na Państwa urządzeniu do czasu, aż ich Państwo nie skasują. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie Państwa wyszukiwarki podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie.

Mogą Państwo tak ustawić swoją wyszukiwarkę, aby być poinformowanym o pozostawieniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w jednorazowo, akceptować pliki tylko w określonych przypadkach lub ogólnie je wyłączyć oraz aktywować automatyczne kasowanie ciasteczek po zamknięciu wyszukiwarki. Po dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony www może być ograniczona.

Ciasteczka niezbędne do przeprowadzania elektronicznych procesów komunikacyjnych lub uruchamiania określonych żądanych funkcji (np. funkcja koszyka towarów), zostają zapisane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator strony ma uprawniony interes w zapisywaniu ciasteczek, aby móc w sposób technicznie sprawny wykonywać i ciągle optymalizować swoje usługi. Jeżeli inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy zachowań użytkownika na stronie) zostaną zapisane, będą one oddzielnie opisane w tym Oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dzienników serwerów (server log files)

Dostawca stron automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tzw. plikach dzienników serwerów, które Państwa wyszukiwarka automatycznie nam przekazuje. Należą do nich:

Typ i wersja wyszukiwarki
Używany system operacyjny
Adres URL
Nazwa hosta komputera
Godzina zapytania serwera
Adres IP
Nie jest dokonywane zestawienie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

5. Narzędzia do analiz i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona www korzysta z serwisu z wolnych zasobów do analiz sieciowych Matomo. Matomo korzysta z tzw. „ciasteczek”. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające dokonywanie analiz korzystania przez Państwa ze strony www. Uzyskane przez ciasteczka informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony www są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Pliki cookie wykorzystywane przez Matomo pozostają na Państwa urządzeniu do czasu skasowania ich przez Państwa.

Podstawę prawną do zapisywania plików cookie wykorzystywanych przez Matomo stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony www ma uprawniony interes w przeprowadzaniu analiz zachowań użytkowników, aby w ten sposób zoptymalizować swoją ofertę usług internetowych oraz reklamę.

Informacje uzyskane przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony www nie są przekazywane osobom trzecim. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w wyszukiwarce, ale wtedy nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji strony internetowej.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo je dezaktywować tutaj. W takim przypadku w Państwa wyszukiwarce zostanie dodany plik opt out cookie, który uniemożliwi Matomo zapisanie danych użytkownika. Konsekwencją skasowania przez Państwa plików cookie jest także skasowanie pliku opt out cookie Matomo. Plik opt-out należy ponownie aktywować podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie.

6. Newsletter

Dane w newsletterze

Jeśli chcą Państwo otrzymać newsletter oferowany na tej stronie www, potrzebny nam będzie Państwa adres e-mail oraz informacje pozwalające na weryfikację, czy to Państwo są właścicielem podanego adresu mailowego i czy zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Innych danych nie będziemy od Państwa żądać lub mogą je Państwo podać dobrowolnie. Tych danych używamy wyłącznie w celach związanych z wysyłką newslettera i nie przekazujemy ich dalej osobom trzecim.

Wyłączną podstawą do przetwarzania danych podanych w formularzu jest udzielona nam Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz na wykorzystanie ich w celu wysyłki newslettera, mogą Państwo w każdym momencie wycofać, korzystając z linka „Wypisz się” znajdującego się w newsletterze. Wycofanie zgody nie dotyczy wykonanych wcześniej procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pozostawione przez Państwa dane w celach związanych z nabyciem newslettera są przechowywane przez nas aż do czasu wypisania się Państwa z newslettera, a po rezygnacji z jego prenumeraty dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego) nie zostają usunięte.

Newsletter2Go

Ta strona wykorzystuje program Newsletter2Go do wysyłania newsletterów. Oferentem tej usługi jest Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Niemcy.
Newsletter2Go jest usługą służącą między innymi do organizacji i analizy wysyłki newsletterów. Dane, które podali Państwo w celu nabycia newslettera, są przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech.
Jeśli nie chcą Państwo skorzystać z funkcji analizy oferowanej przez Newsletter2Go, muszą Państwo zrezygnować z nabycia newslettera. W tym celu w każdym mailu związanym z newsletterem udostępniamy Państwu odpowiedni link. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie www.

Analiza danych w Newsletter2Go

Dzięki Newsletter2Go mamy możliwość analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy np. zobaczyć, czy dana wiadomość dotycząca neslettera została otwarta i na jakie linki Państwo klikali. W ten sposób możemy się dowiedzieć, które linki szczególnie często były otwierane.
Ponadto możemy rozpoznać, czy po otwarciu/ kliknięciu zostały przeprowadzone określone i zdefiniowane wcześniej akcje (conversation rate- współczynnik konwersacji). W ten sposób możemy też rozpoznać, czy po kliknięciu na link uruchomili Państwo procedurę zakupu.

Newsletter2Go umożliwia nam także podzielenie odbiorców newslettera według różnych kategorii (“przydzielenie do grupy”). W ten sposób odbiorców newslettera można zaszeregować np. według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. Pozwala nam to lepiej dopasować newslettery do danych grup docelowych.
Szczegółowe informacje n temat funkcji Newsletter2Go znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Podstawa prawna

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi udzielona nam przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym momencie mogą Państwo swoją zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie dotyczy wykonanych wcześniej procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Pozostawione przez Państwa dane w celach związanych z nabyciem newslettera są przechowywane przez nas aż do czasu wypisania się Państwa z newslettera, a po rezygnacji z jego prenumeraty dane zostaną usunięte z naszych serwerów oraz serwerów Newsletter2Go. Dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego) nie zostaną usunięte.
Więcej informacji znajdą Państwo w regulacjach serwisu Newsletter2Go dotyczących ochrony danych: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Zawarcie umowy o przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy umowę z Newsletter2Go, w której zobowiązujemy Newsletter2Go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Tę umowę mogą Państwo podejrzeć tutaj: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek YouTube- strony zarządzanej przez Google. Administratorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

W przyadku wejścia na jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, uaktywnione zostaje połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube otrzymuje informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani do konta na YouTube, umożliwiają Państwo serwisowi YouTube przyporządkowanie swojego zachowania na stronie bezpośrednio osobistemu profilowi. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta na YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube jest podyktowane interesem związanym z odpowiednią prezentacją naszych ofert online. Korzystanie z serwisu stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych serwisu YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona www korzysta z wtyczek portalu video Vimeo. Oferentem usługi jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wchodząc na jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, uaktywnione zostaje połączenie z serwerami Vimeo. W ten sposób Vimeo otrzymuje informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo żąda także Państwa adresu IP. Dotyczy to także sytuacji, gdy nie są Państwo zalogowani do Vimeo i nie posiadają tam Państwo konta. Informacje zebrane przez Vimeo kierowane są na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Będąc zalogowanym do konta na Vimeo umożliwiają Państwo serwisowi przyporządkowaanie swoich zachowań na stronie bezpośrednio do osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta na Vimeo.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych serwisu Vimeo na stronie: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (czcionki sieci web)

W celu stworzenia ujednoliconego systemu czcionek strona wykorzystuje tak zwane Google fonts, czyli czcionki web udostępnione przez Google. Podczas otwierania strony Państwa wyszukiwarka załadowuje potrzebne czcionki web do pamięci podręcznej przeglądarki, aby móc prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa wyszukiwarka musi połączyć się z serwerami Google. Podczas tej operacji Google wymaga informacji, że otworzyli Państwo naszą stronę www poprzez swój adres IP. Korzystanie z Google Web Fonts podyktowane jest koniecznością jednolitego i odpowiedniego przedstawienia naszych ofert online. Stanowi to nasz uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa wyszukiwarka nie korzysta ze wsparcia czcionek web, użyte zostaną standardowe czcionki znajdujące się na Państwa komputerze.

Więcej informacji na temat Google Web znajdą Państwo na stronie: https://developers.google.com/fonts/faq i w Oświadczeniu o ochronie danych serwisu Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta poprzez API z serwisu map Google Maps. Oferentem tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Te informacje przenoszone są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Oferent tej strony nie ma żadnego wpływu przekazywanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps podyktowane jest koniecznością odpowiedniego przedstawienia naszych ofert online oraz łatwością znalezienia podanych przez nas na stronie miejsc. Jest to nasz uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkowników znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Deklaracja o ochronie danych